AV-Sync handleiding

Je bent hier:
Afdrukken

1. Algemeen

1.1. Wat kun je met AV-Sync doen?

Met behulp van AV-Sync kunt u audio op de Podcatcher afspelen, gesynchroniseerd met een video die op een scherm wordt afgespeeld. Op deze manier kunnen meerdere bezoekers tegelijkertijd de video op het scherm bekijken en de audio (in hun eigen taal) op de Podcatcher beluisteren. Er is geen beperking aan het aantal bezoekers dat de video bekijkt.

1.2. Inhoud van de verpakking

AV-Sync IDentifier
Dit is het activeringspunt waarop bezoekers de Podcatcher kunnen richten.

AV-Sync box
De AV-Sync box voorziet de AV-Sync IDentifier van de juiste signalen om naar de Podcatcher te zenden, zodat het juiste audiofragment op het juiste moment op de Podcatcher wordt afgespeeld.

5V-voedingsadapter (smalle connector)
De voedingsadapter voorziet de AV-Sync installatie van stroom.

Audiokabel
De audiokabel verbindt de mediaspeler (zie 1.3) met de AV-Sync box. De kabel heeft een 3,5 mm jack plug aan de ene kant en twee RCA-connectoren aan de andere kant.

RCA-kabel
De RCA-kabel verbindt de AV-Sync box met de IDentifier.

1.3. Verdere vereisten

1.3.1. Standaard

Scherm of projector (niet inbegrepen)
Een televisie of een ander type scherm, geschikt voor het weergeven van uw video.

Mediaspeler (niet inbegrepen)
Een mediaspeler die geschikt is voor het afspelen van uw video. De mediaspeler heeft een 'audio out'-aansluiting nodig om verbinding te maken met de AV-Sync installatie. Indien gewenst moet hij de video in een loop kunnen afspelen. De mediaspeler speelt de video af op het scherm en/of de projector en stuurt het audiosignaal van de AV-Sync track naar de AV-Sync box. Guide-ID raadt aan een Brightsign mediaspeler te gebruiken.

Video-inhoud (niet inbegrepen)
De originele video, gecombineerd met de AV-Sync track.

Audio-inhoud (niet inbegrepen)
De originele audio van de af te spelen video, geconverteerd naar MP3-formaat. Aanbevolen encoderinstellingen: 64 kbps, mono, 48 kHz, -1dB piekniveau. Verschillende MP3 bitrates en stereo kunnen worden ondersteund.

AV-Sync videogereedschap (downloadbaar)
Om de audio- en video-inhoud voor te bereiden voor gebruik met AV-Sync kunt u het videotool AV-Sync gebruiken.

1.4. Overzicht van de AV-Sync box

Achteraanzicht
Vooraanzicht

Adres
Deze DIP-schakelaars kunnen worden gebruikt om de IDentifiercode in te stellen die de AV-Sync box uitzendt.

Signal-LED (rood)
De rode LED knippert wanneer een ongeldige AV-Sync-track wordt ontvangen van de mediaspeler. Als de LED continu brandt, wordt er helemaal geen signaal ontvangen.

Signal-LED (groen)
De groene OK-LED knippert wanneer een geldige AV-Sync-track wordt ontvangen van de mediaspeler.

Gain draaiknop
Met behulp van de draaibare versterkingsknop kan het inkomende signaal van de mediaspeler worden versterkt. Het signaal wordt versterkt door de knop naar rechts te draaien.
Opmerking: Probeer de versterking zo laag mogelijk in te stellen (knop naar links gedraaid).

Audio in aansluiting
De mediaspeler wordt aangesloten op de AV-Sync box op deze connector.
Opmerking: Sluit altijd 1 van de twee RCA-stekker van de audiokabel aan (meestal de rode). Als er geen signaal binnenkomt kun je de witte connector aansluiten. Voor de AV-Sync box is alleen mono audio nodig.

IR-uitgang
Deze connector wordt gebruikt om de meegeleverde AV-Sync IDentifier aan te sluiten, met behulp van de RCA-kabel.

ON-LED (geel)
De gele LED brandt continu als de AV-Sync box van stroom wordt voorzien.

5V DC-connector (smalle stekker)
De meegeleverde 5V voedingsadapter wordt aangesloten op de DC-connector om de AV-Sync box van stroom te voorzien.

2. 2. Installatie

2.1. Algemene functie van het apparaat

De mediaplayer speelt de video af op het scherm in de tentoonstelling. Tegelijkertijd stuurt hij de AV-Sync track naar de AV-Sync box. De box combineert het signaal met een unieke IDentifier code en stuurt het signaal via infrarood door met behulp van de AV-Sync IDentifier. Elke Podcatcher die het signaal ontvangt, vertaalt de IDentifier code naar het af te spelen audiofragment en vertaalt het AV-Sync signaal naar de offset in de tijd waar de video zich op dat moment bevindt. Op deze manier speelt hij de audio synchroon af met de video die op het scherm wordt afgespeeld.

Een enkel signaal volstaat voor de Podcatcher om de audio voor de hele video synchroon af te spelen. Het is niet nodig om de Podcatcher op de IDentifier te blijven richten.

2.2. Voorbereiding van het mediabestand

Er zijn twee stappen nodig om uw video voor te bereiden voor gebruik met AV-Sync:

 1. Bereid het videobestand voor (vervang de audio door de AV-Sync track). Het videobestand wordt afgespeeld op uw mediaspeler.
 2. Bereid het audiobestand voor (splits het geluid van de video af naar een MP3-bestand). Het audiobestand wordt geüpload in de TourEditor om afgespeeld te worden op de Podcatcher.

Het maken van deze bestanden is een automatisch proces bij het gebruik van onze video tool:

https://help.guideid.com/downloads/AV-Sync_Video_Tool_0.3.exe

Om de vereiste uitvoerbestanden in dezelfde directory als het invoerbestand aan te maken, hoeft u alleen maar de video op de tool te slepen.

Merk op dat, wanneer zowel de mediaspeler als de Podcatcher zijn ingesteld om de video automatisch te herstarten (te loopen), u in de meeste gevallen de audio moet verlengen. Om dit te doen selecteert u het selectievakje voor gevorderden (advanced) en wijzigt u de waarde bij de 'extend'-ingang dienovereenkomstig.

Meer informatie over het gebruik van het instrument vindt u op de volgende pagina:

https://help.guideid.com/kb/av-sync-media-file-preparation/

2.3. Configuratie in de TourEditor

Voor dit deel van de installatie is de online TourEditor nodig.

 1. Log in op de Portal, klik op het pictogram van de TourEditor en kies de Tour waaraan u een AV-Sync Stop wilt toevoegen.
 2. Maak een nieuwe Stop (of kies een bestaande) en ga naar de Algemeen tabblad.
 3. Vink het vakje "AV-Sync" aan en sla op.
 4. Ga naar de Stop's Clips.
 5. Bewerk de eerste Clip en upload de audio (doe dit voor iedere taal).
  • Gebruik het audiobestand dat van de video is afgesplitst (zie 2.2).
 6. In de meeste gevallen zal de video in een loop worden afgespeeld, dus de audio moet ook in een loop gezet worden. Voeg in de Clip flow editor een "auto continue" verbinding toe van de clip naar zichzelf om deze ook op de Podcatcher te laten doorlussen (zie de afbeelding hiernaast).
 7. Selecteer voor de Trigger (IDentifier) een AV-Sync IDentifier om toe te voegen aan de Stop. Lees hier meer over Triggers.
  • Voor gewone AV-Sync varieert de IDentifiercode van A0:01 tot A0:7F. U kunt een code kiezen en de DIP-schakelaars op de AV-Sync IDentifier instellen (of omgekeerd).
  • Voor AV-Sync in flexibele modus varieert de IDentifiercode van A1:00 tot A1:FF. De exacte code is afhankelijk van welke track de video naar de AV-Sync IDentifier wordt gestuurd. Deze codes zijn alleen verkrijgbaar via onze helpdesk en zijn enkel voor gebruik in speciale opstellingen niet voor de standaard opstelling)
  • Voor een volledige lijst met codes met DIP-schakelaarsinstellingen, klik hier: AV-Sync DIP-schakelaar instellingen
 8. Indien nodig, kunt u de Audio Video Sync Offset fine tunen op het tabblad Clip Geavanceerd tabblad. Dit is normaal gesproken niet nodig, u kunt het op de standaardwaarde van 0 laten staan. Door de offset aan te passen, kunt u eventuele vertragingen die in de videostream worden geïntroduceerd compenseren.
 9. Publiceer de Tour en Sync zodat de Podcatcher de inhoud op zijn SD-kaart zal synchroniseren.

2.4. Installeren van de AV-Sync set

 1. Sluit de mediaspeler aan op het scherm of de projector. Dit gebeurt meestal met een HDMI-kabel. Volg de instructies die bij de mediaspeler zijn geleverd.
 2. Sluit de AV-Sync box aan.
  • Sluit de 3,5 mm audio-aansluiting van de meegeleverde audiokabel aan op de 'audio-out'-aansluiting van de mediaspeler;
  • Sluit de rode RCA-connector aan het andere uiteinde (het juiste audiokanaal) aan op de AUDIO IN-connector van de AV-Sync-box.
   Let op:: Wilt u audio op het scherm afspelen (niet alleen op de Podcatcher)? Sluit dan de witte RCA-connector van de audiokabel aan op het scherm of de versterker.
   Let op:: Verleng de audiokabel niet tussen de mediaspeler en de AV-Sync box. Dit zal leiden tot signaalverval en kan ertoe leiden dat de AV-Sync box het signaal niet kan decoderen. De RCA kabel van de AV-Sync box naar de AV-Sync IDentifier kan en mag wel langer zijn dan de meegeleverde kabel en kan verlengt worden tot max 15 meter.
 3. Configureer de IDentifier code op de AV-Sync box.
  De AV-Sync box kan een vaste IDentifier code toegewezen krijgen (normale modus), of kan geconfigureerd worden om de IDentifier code van de afgespeelde video door te geven (flexibele modus). De DIP-schakelaars worden gebruikt om zowel de modus als het vaste adres te configureren (indien van toepassing).
  • Voor gewone AV-Sync verplaats je de ADDRESS-pennen naar de binaire oriëntatie die overeenkomt met de laatste drie cijfers van de code die in de TourEditor is toegewezen. Bijvoorbeeld, als de code A0:01 is, wordt de meest linkse ADDRESS-pin verplaatst naar de bovenste positie, alle andere zijn laag. Als de code A0:02 is, is de tweede pin van links de enige pin in de bovenste positie. (zie ook het overzicht bij punt 7 hierboven)
  • Bij gebruik van AV-Sync in de flexibele modus zet u alle ADDRESS-pennen in de bovenste stand. De AV-Sync box verwacht nu de IDentifier code te ontvangen van de in de video gecodeerde AV-Sync track. Dit maakt het mogelijk om verschillende video's af te spelen op een enkele AV-Sync box (waarbij elke video een andere AV-Sync track bevat).
  • Na de configuratie van de AV-Sync box IDentifier code moet het apparaat opnieuw worden opgestart door de stroom kortstondig te onderbreken en opnieuw aan te sluiten.
 4. Sluit de AV-Sync IDentifier met de bijgeleverde RCA aan op de IR OUT-connector van de AV-Sync box. De RCA kan indien nodig worden uitgebreid.
 5. Sluit de voedingsadapter aan op de 5V DC-connector van de AV-Sync box en steek deze in het stopcontact (100-240V AC / 50-60Hz).
 6. Plaats de AV-Sync IDentifier dicht bij het scherm waarop de video wordt weergegeven, zodat het intuïtief is voor de bezoekers om deze te gebruiken. Zorg ervoor dat de aansluitkabel en de AV-Sync box correct zijn geïnstalleerd buiten het zicht, maar nog steeds bereikbaar zijn.
 7. Test de video.
  • Start de video op de mediaplayer en controleer of deze goed wordt weergegeven op het scherm.
  • Controleer het volume van de mediaplayer om deze niet te dempen en niet te stil te zetten.
  • Draai de knop GAIN op de AV-Sync box helemaal naar beneden (tegen de klok in). Draai hem vervolgens langzaam omhoog (met de klok mee), totdat het groene lampje begint te knipperen.
 8. Test de audio.
  • Richt een geactiveerde Podcatcher op de IDentifier. Wacht op de 'piep' die de activering aangeeft en luister naar de Podcatcher om te bevestigen dat het geluid van de video wordt afgespeeld.
  • Als de Podcatcher de clip niet wil afspelen, controleer dan of het groene LED-lampje op de AV-Sync box regelmatig knippert. Zo niet, probeer dan de rode en met RCA-stekkers van de audiokabel die op de AV-Sync box is aangesloten te verwisselen en test opnieuw. Als het probleem aanhoudt, bevestig dan de IDentifier code en de synchronisatietoestand in de TourEditor.

3. Gebruik

De bezoeker kan de AV-Sync eenvoudigweg gebruiken door de Podcatcher op de AV-Sync IDentifier te richten, net als elke andere IDentifier.
Hij of zij hoort de audio gesynchroniseerd met de spelende video en in hun eigen taal, ongeacht hoe ver het afspelen van de video is gevorderd.

4. Fijnafstelling

4.1. Correctie van de offset

Onze AV-Sync-oplossing speelt audio op de Podcatcher lipsynchroon met de video af, als de originele audio in dezelfde opstelling synchroon zou spelen (d.w.z. in plaats van de AV-Sync-track speelt de originele audio).

In sommige gevallen is dit niet het geval, met name wanneer de videostream vertraagd wordt in bijvoorbeeld een 4K televisiescherm, maar de audiostream rechtstreeks van de mediaspeler wordt gehaald. Het is aan te raden om dit soort opstellingen te vermijden door de audio output van het televisiescherm te gebruiken. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het niet de juiste verbinding heeft, kunt u de vertraging oplossen in de tour-editor.

Offsetcorrectie bestaat uit twee stappen:

 1. Meet het tijdsverschil tussen audio en video voor de clip opnieuw start. U kunt het handmatig meten, of gebruik AV-Sync Testmode.
 2. Pas de schuifregelaar "A/V Sync Offset" aan in de tour editor

4.2. Luscorrectie

Als zowel de mediaplayer als de Podcatchers zijn geconfigureerd om de video automatisch opnieuw te starten, kan het voor het behoud van lipsync-audio nodig zijn een loop-correctie toe te passen. De reden hiervoor is dat de Podcatcher in de meeste gevallen sneller is met het herstarten van de audio dan de mediaspeler met het herstarten van de video, waardoor ze de perfecte synchronisatie verliezen als de bezoekers zich buiten het bereik van de IDentifier bevinden. Merk op dat het toepassen van loop correctie niet nodig is bij gebruik van Long Range mode of Interactive mode, waar bezoekers binnen het bereik van de IDentifier blijven. De audio zal in deze gevallen automatisch opnieuw synchroniseren wanneer de clip opnieuw wordt gestart.

De luscorrectie bestaat uit twee stappen:

 1. Zorg ervoor dat audio en video perfect synchroon lopen voor de clip start opnieuw
 2. Meet het tijdsverschil tussen audio en video na de clip opnieuw start. U kunt het handmatig meten, of gebruik AV-Sync Testmode.
 3. Pas de schuifregelaar "A/V Sync Loop time" aan in de tour editor

5. 5. Probleemoplossing

5.1. Mocht de AV-Sync IDentifier niet goed werken, controleer dan eerst het volgende:

 1. Is de audiokabel goed aangesloten op de AV-Sync box en de mediaspeler?
 2. Is de RCA-kabel goed aangesloten op de AV-Sync box en de IDentifier?
 3. Zijn de voedingsadapters goed aangesloten op een stopcontact aan de ene kant en de AV-Sync box en mediaspeler aan de andere kant?
 4. Wordt er op de afgespeelde video een AV-Sync track afgespeeld op het juisteaudiokanaal?
 5. Is de AV-Sync IDentifier code goed ingesteld op zowel de AV-Sync box als de TourEditor?
 6. Heeft u de Podcatcher met een Start IDentifier geactiveerd?
 7. Is de Podcatcher gesynchroniseerd met de juiste inhoud?

Als dat uw probleem niet heeft opgelost, start u de AV-Sync box opnieuw op door de 5V voedingsadapter los te koppelen en deze na ongeveer een halve minuut weer aan te sluiten. Soms helpt het ook om de mediaspeler opnieuw op te starten.

5.2. Als de AV-Sync IDentifier nog steeds een woedeaanval heeft, controleer dan het volgende:

De gele LED brandt niet

 • De 5V-stroomadapter is niet aangesloten op een goed stopcontact, of
 • De kabel is niet goed aangesloten op de AV-Sync box, of
 • De adapter is kapot.

Zoek een werkend stopcontact of vervang de 5V-voedingsadapter.

De groene LED knippert, maar de Podcatcher reageert niet...

 • Is de RCA-kabel goed aangesloten op de IDentifier? U kunt proberen de connectoren een beetje aan te knijpen om beter contact te maken.
 • Is de Podcatcher geactiveerd met een Start IDentifier? Zo niet, probeer het dan te activeren en probeer het opnieuw. U kunt ook testen met een andere Podcatcher om dit te verifiëren.
 • Is de Podcatcher gesynchroniseerd met de juiste inhoud? Probeer het handmatig te synchroniseren en probeer het opnieuw.

De rode LED knippert

De AV-Sync box ontvangt een signaal, maar niet de juiste tijdcode. Verlaag het volume van de mediaspeler met 20%. Start de AV-Sync box opnieuw op door de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact te halen en deze weer aan te sluiten. Sluit de audiokabel opnieuw aan tussen de mediaspeler en de AV-Sync box. Draai aan de versterkingsknop tot het groene lampje begint te branden. Test de audio-uitvoer van de mediaspeler met een koptelefoon of luidsprekers om te controleren of u het AV-Sync track kunt horen (piepgeluiden met regelmatige tussenpozen). Als u de piepjes niet hoort, is de AV-Sync track niet toegevoegd aan de video of wordt de audio-uitvoer niet geselecteerd op de speler. Als alternatief is het audiotrack toegevoegd aan het linkerkanaal, in dat geval kunt u de witte en rode RCA-stekkers verwisselen.

De audio wordt afgespeeld, maar altijd vanaf het begin van de video

Zorg ervoor dat de Stop in AV-Sync modus staat in de TourEditor, publiceer, synchroniseer en probeer het opnieuw.

5.3. Probeer de probleemoplosser

Als er een probleem is, kunt u ook nog onze AV-Sync troubleshooter proberen (alleen beschikbaar in Engels):

https://help.guideid.com/kb/av-sync-troubleshooting-en/