Tours

Afdrukken

Een Tour bestaat uit één of meerdere Stops, die op hun beurt weer Clips hebben. De toegang tot dit 'gedeelte' van de TourEditor gebeurt via de TourEditor - startscherm of door er naar terug te navigeren vanaf Stops of Clips. Een Tour heeft de volgende schermen:

Tab - Stops

De Stoplijst is de hoofdpagina van een Tour, deze lijst toont alle Stops in de Tour. Net als bij de lijst van Tours, brengt een klik op een rij op een bepaalde locatie u naar het relevante deel van die Stop, dus als u op de afbeelding klikt, komt u bij de afbeelding van die Stop.

Net boven de lijst aan de rechterkant staan de Zoek (links) en Tag filter (rechts) vinkopties. Als u hier een zoekterm intypt - bijvoorbeeld "Van Gogh" - en op de Enter-knop drukt, zoekt u de Stop-namen op en toont u alleen die. Op dezelfde manier zal het selecteren van een optie in het uitklapmenu van de Tag-filters alleen de Stops tonen waar die Tag aan vastzit.

De lijst toont de volgende eigenschappen voor elke Stop:

Stop titel: De interne naam van deze Stop. Deze naam wordt ook gebruikt in Analytics voor op Stop-gebaseerde vragen.

Script: Elke taal met scriptinhoud in deze Stop zal hier te zien zijn.

Audio: Elke taal met audio-inhoud in deze Stop zal hier te zien zijn.

Triggers: De IDentifiers gekoppeld aan deze Stop.

Beschikbaarheid: Naar welke bestemmingen wordt deze Stop gepubliceerd. Er is een icoon voor elk van deze bestemmingen, en het kan een van de drie 'staten' hebben:

  • Als het pictogram blauw is, betekent dit dat het de volgende keer dat u het publiceert, op dat platform wordt gepubliceerd en beschikbaar is.
  • Als het pictogram grijs is, betekent dit dat de Stop niet wordt gepubliceerd op dat platform (of wordt verwijderd als het eerder beschikbaar was).
  • Indien het pictogram gedeeltelijk blauw is met een waarschuwingspictogram, is de Stop ingesteld om op het gegeven platform te worden gepubliceerd, maar de Tour is dat niet. Bijgevolg zal het niet gepubliceerd worden op het platform. Indien u het beschikbaar wil maken moet u het vakje in de Algemene tab van de tour aanvinken.

Stop toevoegen

Creëer nieuw: Maak een lege nieuwe stop.
Selecteer Bestaand: Hergebruik een bestaande stopplaats van een andere tour van uw site. Wanneer u deze optie selecteert, zal de Stop gedeeld worden met zowel de originele tour als de huidige tour (en met alle andere waar het aan gelinkt kan zijn). Dit betekent dat wijzigingen in de Stop zullen beide Tours beïnvloeden.  Alleen de beschikbaarheid en de triggers worden niet gedeeld; die worden gekopieerd (dus het wijzigen van die eigenschappen heeft geen invloed op de andere). Alle inhoud wordt echter gedeeld.
Opmerking; Indien u een halte uit een andere Tour wilt gebruiken, maar niet wilt dat wijzigingen de halte in de andere Tour beïnvloeden, gebruik dan de actie Kopiëren (zie hieronder)

Wanneer u kiest voor "Select existing" krijgt u een pop-up als deze. U kunt hier de stops van andere tours zien, inclusief gearchiveerde tours. U kunt zoeken op titel of filteren op Tag/ Tour.

Voor meer informatie over Tags kijk hier.

Acties

Remove

Haal de Stop uit deze Tour. Als deze Stop beschikbaar is voor MapMyVisit is het een goede gewoonte om de "Keep the stop ..." te controleren.
Indien de Stop in meerdere Tours werd gebruikt, zal de Stop beschikbaar blijven in de andere Tours.

Kopieer

Kopieer stop(s) naar een Tour. Dit kan dezelfde Tour zijn of een andere.
Beelden: Kopieer ook de beelden van de Stop.
Audio: Kopieer ook de Stop's audio.
Triggers: Kopieer ook de Stop's triggers. Als dit conflicten zou veroorzaken, wordt het kopiëren voor die specifieke trigger overgeslagen.
Tags: Kopieer ook de Stop's Tags.

Beschikbaarheid instellen

Inschakelen: stel de beschikbaarheid in op ingeschakeld voor alle geselecteerde Stops.
Uitschakelen: stel de beschikbaarheid in op uitgeschakeld voor alle geselecteerde Stops.
Geen verandering: Laat deze beschikbaarheid ongewijzigd voor alle geselecteerde Stops.

 

Tabblad - Taal & inhoud

Titel (taalneutraal): De titel van de Tour wordt gebruikt in de Tours lijst en in Analytics. Het is ook een fallback beschrijving voor ontbrekende vertaalde namen voor deze tour voor MapMyVisit en de Podcatcher App.

Deze vertalingen zijn niet relevant voor Podcatcher-only Tours. Alleen de Podcatcher App en MapMyVisit gebruiken deze informatie.

Vertalingen

Taal: U kunt een van de beschikbare talen voor de Tour selecteren in dit uitklapmenu. Als er twee of meer talen beschikbaar zijn, ziet u twee talen naast elkaar.

Naam: Vertaalde naam van de tour. Indien leeg, wordt de taalneutrale titel gebruikt.

Beschrijving: Beschrijving gepresenteerd met deze Tour in App en op MapMyVisit.

Tabblad - Afbeeldingen

Op deze pagina kunt u een afbeelding uploaden die in de Podcatcher App wordt getoond.
Elke vierkante afbeelding groter dan 300 x 300 pixels is voldoende.

Tab - Algemeen

Op deze pagina kunt u enkele algemene instellingen voor de Tour configureren.

  • Selecteer op welke platformen de tour beschikbaar moet zijn
  • Selecteer de talen waarin de tour beschikbaar moet zijn Kies hier de talen van de tour
  • Terugval talen (fallback): Mocht (Stop-)inhoud niet beschikbaar zijn in de taal waarin de Tour wordt beleefd, dan zal de Podcatcher "terugvallen" op een andere taal.

Tabblad - Scripts exporteren

Deze pagina dient als hulpmiddel om snel alle scripttekst te exporteren naar een bestand (of af te drukken), voor gebruik door een geluidsopnamestudio.

Selecteer eerst een taal om te exporteren, bepaal dan of u de tekst alleen wilt exporteren voor Clips die nog geen audio hebben geüpload, en klik op [Script exporteren].

Bekijk vervolgens het script dat verschijnt en klik op de [Afdrukken script] knop. Dit opent het dialoogvenster van uw browser voor het afdrukken van documenten.

Om het op te slaan als een PDF-bestand, verandert u de printer ("bestemming" in Google Chrome, "printernaam" in Mozilla Firefox) in "opslaan als PDF" of "Microsoft Print to PDF" - werkt naar keuze. Klik op 'OK' of 'Print' totdat de printer normaal gesproken zijn werk doet en u in plaats daarvan een 'bestand opslaan' dialoogvenster van uw browser ziet. Sla het ergens op waar u het weer kunt vinden en klik op 'Opslaan'. Nu kunt u het eenvoudigweg naar de geluidsopnamestudio mailen; de instructies moeten eenvoudig genoeg zijn om de bestanden in het gewenste formaat aan te leveren.

Zie dit artikel over het importeren van de audiobestanden van de studio in bulk.

Tabblad - Publiceren

Op het Publish-scherm kunt u de door u gemaakte Tour beschikbaar stellen aan de Podcatcher, Podcatcher App en/of MapMyVisit.

Het scherm verandert enigszins afhankelijk van de publicatiestatus, dat wil zeggen of de Tour al dan niet gepubliceerd is, bezig is met publicatie, of gepubliceerd is, maar ongepubliceerde wijzigingen heeft.

Bovenaan staat de statusbalk, die aangeeft of de Tour is gepubliceerd.

Hieronder staat het publiceeroverzicht, waarin u wordt gewaarschuwd als er inhoud ontbreekt voor een bepaalde publiceerbestemming. Als u op de knop 'details' klikt, krijgt u een lijst met items die in een of andere vorm ontbreken.

Publiceer Tour: Bereid de Tour voor zoals geconfigureerd in de TourEditor voor actieve publiceerbestemmingen

Tour ongepubliceren: Maak deze Tour niet beschikbaar voor alle bestemmingen. Als deze Tour verouderd is, is het gemakkelijker en beter om de Tour te archiveren in plaats van ongepubliceren

Helemaal onderaan de pagina vindt u een inklapbare sectie die u laat zien wanneer de inhoud is gepubliceerd op welk platform. Dit is dezelfde informatie als bovenaan, maar dan in meer detail.