Podcatcher instructies (tekst) en symbolen (.ai) om toe te voegen op een bewegwijzering / of taal activeringspaneel

Je bent hier:
Afdrukken

Als u instructies voor uw bezoekers wilt toevoegen (of opnemen) over het gebruik van de Podcatcher, kunt u de onderstaande tekst gebruiken;

ENG

“You start the commentary by pointing the player at an activation point, holding it no more than thirty centimeters (or one foot) away like a remote control. You don’t have to press any buttons; the commentary will start automatically after the beep.

The device has three buttons. Use the button on the left to turn the volume down and the button on the right to turn the volume up. Use the middle button to pause the commentary and then restart it.

If you are asked to select a fragment, the buttons function as options A, B and C.”

NL

"U start een verhaal deur de speler binnen 30 cm op een activeerpunt te richten, net als een afstandsbediening. U hoeft daarbij geen toets in te drukken, het commentaar start vanzelf na de piep/pieptoon.

Er zitten drie toetsen op het apparaat. Met de linker toets zet u het volume zachter, met de rechter toets zet u het volume harder. De middelste toets gebruikt u om informatie te pauzeren en vervolgens weer te hervatten.

Tijdens een keuzefragment functioneren de toetsen als A-B-C keuzetoetsen".

We hebben ook pictogrammen beschikbaar die u kunt gebruiken op of bij het taalactiveringspunt.

Deze pictogrammen zijn de eerste stappen om de Podcatcher te activeren. U kunt de 4 pictogrammen hier downloaden;

Adobe Illustrates bestanden:
1 Neem de Podcatcher uit
2 Kies een taal
3 Luister
4 Plaats de Podcatcher terug

JPG bestanden:
1 Neem de Podcatcher uit
2 Kies een taal
3 Luister
4 Plaats de Podcatcher terug